Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Çilingir

2 Aralık 2023

     ÇİLİNGİR (I) Kilit ve anahtar yapan usta. Farsça cilānger (=anahtar ve kilit ustası) sözcüğünden. Farsça cilān (=kapının demir aksamı) sözcüğü ile -ger (=yapıcılık belirten edat) son ekinden türetilmiştir. Zer-ger (=kuyumcu) ve āhen-ger (=demirci) sözcüklerindeki gibi.

     ÇİLİNGİR (II). Şölen düzenleyen. Moğolca silen (=çorba) sözcüğü Farsçaya intikal ederek bu dilde şilan (=şölen) şekliyle yer etmiştir. Osmanlıcada aynı karşılıkta şilen (=ziyafet) sözcüğü kullanılmıştır. Farsça şilan (=şölen) ve -ger (=yapan, düzenleyen) sözcüklerinden türetilen şilan-ger, Türkçede çilingir şeklini almıştır. Bu sözcük çilingir sofrası sözünde geçmektedir.