Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Cımbız

13 Mayıs 2021

     Kıl gibi ince şeyleri çekmek için kullanılan küçük maşa. Yunanca tsimbidi (=cımbız) sözüyle bağlantılıdır. Yunancadaki bu sözün evveliyatı Arapça cünbüz (=kemer, kubbe, kümbet) sözüyle ilişkilidir. Arapçadaki bu söz, Farsça gunbed (=kubbe) kelimesine dayanmaktadır. Cımbızların iş görmesi için ya uçları ya da orta kısımları bombeli, kubbeli veya kemerli yapılmaktadır. Bu sözün kadim dillere dek vardığı belirleniyor. Bkz. Cumba ve Kubbe. “Ne atom bombası/ Ne Londra Konferansı/ Bir elinde cımbız, bir elinde ayna/ Umurunda mı dünya” (Orhan Veli Kanık)