Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Cin

6 Kasım 2021

     İnsanlar tarafından görülmeyen söylencesel soyut güç. İbranice gin (=cin) sözünden. Arapçada g/c dönüşümüyle cin şeklinde dile getirilmiş. Aramice gana ve İbranice ganah sözleri de aynı açıdan ifade edilmiştir. Arapçada cānn (=cin taifesi) veya cinn (=gözle görülmeyen yaratık; pek zeki varlık) sözleri de kullanılıyor. Latince genius (=koruyucu ruh, aileyi ve devleti koruyan soyut güç) sözü de aynı köktendir. Kürtçe ve Türkmence cın, Farsça, Uygurca, Azerice, Tatarca, Özbekçe, Kırgızca cin, Rusça cinn.