Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Cinayet

8 Ağustos 2021

     Ağır suç işleme, adam öldürme. Arapça cināyet sözünden. Arapça cināyāt bu sözün çoğul şeklidir. Aramice gunāyā (=suç ve günah), Kürtçe güne (=günah, yazık), Farsça günah ve Pehlevice vināh şeklindedir. Öyle anlaşılıyor ki, Arapça cinayet sözünün kökeni İranî Dillerdir. Kürtçe, Azerice ve Tatarca cinayet, Başkırtça yineyet.