Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

 

 

 

 

 

 

 

 

Çıngar

22 Şubat 2020

     Gürültü patırtı. Yunancadaki okunuşlarıyla çungrisma (=çarpışma, tokuşturma) ve çungri/zo ([yavaşça] tokuşmak, çarpışmak, tokuşturmak; kadeh tokuşturmak) sözleriyle bağlantılı olduğu görüşündeyim. Bu Yunanca sözlerdeki çungr ön fonemine istinaden, yaygın olarak İstanbul’da Galata Rumları argosunda çıngar sözü kullanılmıştır. Bir kısım sözlüklerin “kavga, gürültü” karşılığında aktardıkları Yunanca tsingra ya da dzingaro sözleriyle eski ve yeni Yunancada karşılaşmadım.