Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Çıngar

5 Mart 2022

     Kavga, gürültü, münakaşa, dalaş. Yunanca tsingra (çingra: ‘münakaşa, kavga, dalaş’) sözünden. T. Kostov’a göre Türk argosuna Çingenece aracılığıyla geçmiştir. Kimi kaynaklarda Yunanca dzingaro şeklinden de söz edilmektedir. Yerel ağızlarda cıngar şekliyle de telaffuz edilmektedir. Yunancadaki okunuşlarıyla çungrisma (=çarpışma, tokuşturma) ve çungri/zo ([yavaşça] tokuşmak, çarpışmak, tokuşturmak; kadeh tokuşturmak) sözleriyle bağlantılı olduğu görüşündeyim. Bu Yunanca sözlerdeki çungr ön fonemine istinaden, yaygın olarak İstanbul’da Galata Rumları argosunda çıngar sözü kullanılmıştır.