Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

 

 

 

 

 

 

 

 

Çingene

8 Eylül 2021

     Kökenlerine dair farklı görüşler öne sürülen göçebe topluluk.  Farsça çingāne kelimesinden aktarılmıştır. Bir görüşe göre, Farsça çingāne kelimesi çeng adı verilen çalgıyı çalmalarına istinaden, Farsça çeng-gāne şeklinden türetilmiştir. Buna rağmen söz konusu kelimenin kökenine ilişkin çok farklı görüşler de öne sürülmektedir. Bu topluluğa Romalılar atzigganos, Yunanlılar tsigános diyordu. Moğolca çinggine/çingeneh (=çınlamak, çın sesi çıkarmak), çengge (=coşmak, eğlenmek) sözleri de dikkate alınmalıdır. Arnavutça cigane, Boşnakça ciganin, Lehçe cyganski, Moğolca çigan, Macarca cigány, Bulgarca çiganin, Letonca čigāns, Portekizce ciganon, Sırpça ve Hırvatça ciganin. Zinco/çinko dönüşümünde olduğu üzere bu kez de ‘ç’den ‘z’ye dönüşüm görülüyor. İtalyanca zingaro, İsveççe zigenare, Korsikaca zingara, Almanca Zigeuner gibi.