Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Cins

1 Mayıs 2021

     Tür, çeşit; soy, asıl; türler topluluğu, tuhaf; diğerlerine göre üstün nitelikli olan. Arapça cins (=nev, çeşit, soy) kelimesinden alınmıştır. Eski Yunanca génos (=doğuş; soy, ırk, köken, tür, çeşit) sözüne dayanmaktadır. Arapçaya geçerek bu dildeki g/c dönüşümü neticesinde önce cenos sonrasında cins şekline dönüşmüştür. Kürtçede kullanılan cınus sözü ‘başka şekle bürünmüş olan’ı ifade etmektedir ve Eski Yunanca génos ile bağlantılıdır. Arapça cins sözcüğü etimolojik açıdan Sumerce nin (=kız kardeş) sözüyle ilişkili olabilir. Latince genus (=doğuş, soy, ırk, nesep; çeşit, sınıf) ve gens gentis (=klan, ırk, aile, soy, kabile) sözleri de Eski Yunanca génos ile aynı köktendir. Latince genesis (=doğuş, doğum) sözü de Eski Yunanca génos’tan türetilmiştir. Yunanca genos, İngilizce genus, İtalyanca genere, İspanyolca género, Portekizce gênero, Romence gen,  Katalanca gènere.