Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Çıplak

4 Mayıs 2024

     Üzerinde giysisi olmayan, üryan, ari, nü. Anadolu’da kullanılan cıbıl (=çıplak; mecazen yoksul, parasız) sözcüğüne -ak ekiyle türetilmiştir. Bu sözcük Arapça cibill (=yaratılış, yaratıldığı biçim, yaratılma, tıynet, tabiat) sözcüğüyle bağlantılı olabilir. XV. yüzyıl ortalarında cıblak, XVI. yüzyıl sonlarında çıplak biçimleri bir kısım kaynaklarca aktarılmaktadır. Cıblak şeklinden çıplak biçimine evrilmiştir. XIV. yüzyılda Kıpçakçada çıplaķ sözcüğüyle karşılaşılıyor. Azerice çılpag, Türkmence çıplak. Anadolu’nun Doğusunda çilpağ biçimi de görülmektedir.