Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Çıra

31 Temmuz 2020

     Kandil, meşale, lamba, mum, ışık. Çam benzeri reçineli ağaçların erken tutuşan parçalarına da çıra denilmektedir. Pehlevice ve Partça çirak sözünden gelen Farsça çerağ (=kandil) kelimesinden alıntıdır. Soğdcada çirag, Sakaca/İskitçede ciro, Ossetçe cirağ, Afganca crag veya çirağ, Beluçça çirag, Ermenice çrag, Kürtçe ĉıra veya ĉıre olarak kullanılmaktadır. İranî Dillerden Türkçe ve Türkçeye yakın dillere de intikal ederek, Kumanca çiraḳ, Kırgızca ve Özbekçede çiraḳ, Türkmencede çira ve Osmanlıcada çıra şeklinde ifade edilmiştir. Söz konusu kelime, bir kısım Slav Dillerine de geçerek Rusçada çirák ve Sırpçada çirak olarak dile getirilmiştir.