Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Cirm

1 Haziran 2024

     Hacim, büyüklük, oylum; cisim. Aynı karşılıktaki Arapça cirm sözcüğünden. ‘Kemik’ karşılığındaki Aramice garmā ve İbranice gerem sözcükleriyle bağlantılıdır. İbranice garmi (=kemikli) sözcüğü de aynı köktendir. Bu sözcükler Sumerce gir (=kemik) sözcüğüne dayanmaktadır. “Ateş olsa cirmi kadar yer yakar” sözü sehven “ateş olsa cürmü kadar yer yakar” şeklinde de telaffuz edilmiştir. Oysa Arapçada cirm (=hacim, büyüklük) ile curm (>cürm: ‘suç’) sözcükleri farklıdır. Cirm ve cürm sözcükleri şu sözde doğru telaffuz edilmiştir:“Dilin cirmi küçük, cürmü büyüktür”.