Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

 

 

 

 

 

 

 

 

Ciro

9 Mart 2021

     Bir ticari senedin alacaklı tarafından bir başkasına devredilmesi ve senedin arkasına gerekli açıklamanın yazılarak imza edilmesi. İtalyanca giro (ciro: ‘dönme, döndürme, tedavül’) sözcüğünden alıntıdır. İtalyanca girare (=döndürmek, çevirmek, ciro etmek) fiilinden kaynaklanıyor. İtalyancada girante (=döner, dönen) ve girata (=çevirme, döndürme) benzeri sözler de aynı kökenden türetilmiştir.