Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

 

 

 

 

 

 

 

 

Cisir

18 Eylül 2020

     Toprak damların üzerine tavan oluşturmak için konulan iri kesilmiş uzun ağaç, tomruk. Cisir sözcüğü TDK Derleme Sözlüğünde Tunceli-Hozat yöresinden derlenmiş. Kürtçede de kullanılan cısır kelimesinin Sumerce gušur (=kiriş, direk, kalas) sözünden geldiği anlaşılıyor. Sumerce gušur kelimesi, Akadcada gušurum diye ifade edilmiş. Araplar bu sözü cisr (=köprü) şeklinde dile getiriyorlar. İbranicede geşer (=köprü) diye biliniyor. Kürtçe cısır sözü ‘köprü’ karşılığında da telaffuz edilmiş. Bunun nedeni, iri ve uzun bir ağacın bir akarsuyun dar geçit yeri üzerine bırakılarak karşı kıyıya geçiş sağlamaktı. Osmanlılar döneminde Galata Köprüsü’nün yerinde bulunan köprüye Cisr-i cedîd, Unkapanı Köprüsü’ne Cisr-i atîk deniliyordu. Ayrıca, Edirne’nin Uzunköprü ilçesinin önceki adı Cisr-i Ergene idi. Osmanlı döneminde asma köprülere cisr-i muallâk adı verilmişti. “Cisr-i gayyâ-yı siyâsette yürünmez reyb ile/ Birleşir tevfik-i Mevlâ ârif-i lâ-reyb ile” (Şâir Eşref).