Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Çivit

27 Aralık 2022

     Çamaşırın sarılığını gidermek için son suya dökülen mavi renkli bir çeşit toz boya. Önceleri çivit otundan veya çivit ağacından elde ediliyordu. Sonraları yapay yollarla elde edilmiştir. Orta Çağ Türkçesinde kullanılan çüvüt (=boya) sözcüğünden gelmektedir. Çağatayca çivit ‘kök boya’dır. Tuvacada şivit ‘aşı boyası’dır. Orta Çağ Uygurcasında çüvit şekliyle biliniyor. Baklagiller familyasından olan çivit ağacı (İndigofera) Hint kökenli olarak biliniyor. Çivit otu (Cruciferae) ise Turpgiller familyasındandır. Çivitlemek, beyaz çamaşırları suya sokarak sarılığını gidermektir. Kaşgarlı’nın sözlüğünde ‘boya’ karşılığında çüvüt ve çüwüt biçimleri yer almıştır. Ermenice çivid (=mavi), Arapça çivit, Romence civit, Bulgarca çivit (=mavi), Sırpça çivit, Makedonca çivit.