Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Cizye

 8 Şubat 2024

     İslam ülkelerinde Müslüman olmayan halktan alınan bir vergi çeşidi, kafa vergisi. Arapça cezā (=yeterli gelmek, ödemek, karşılığını vermek) sözcüğüne dayanan cizye sözcüğü bir vergi türü olarak Müslüman olmayanlardan alınan vergiyi ifade etmiştir. Süryanice gazā (=devlet hazinesi) sözcüğüyle ilişkilidir. Osmanlı döneminde cizye-i gebran (=Hıristiyan vergisi) ve cizye-i yahudan (=Yahudi vergisi) sözleri kullanılmıştır.