Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Coğrafya

18 Ağustos 2021

     Tüm yönleriyle yeryüzüne bağlı olayları tanıtan ve açıklayan bilim dalı. Fransızca géographie (jeografi: ‘coğrafya’) sözünden. İngilizce geography. Eski Yunanca geográphia (=harita) kelimesine dayanmaktadır. Eski Yunanca geográphos (=coğrafyacı) sözü biliniyordu; aynı dilde  (=toprak, kara parçası, arazi, memleket) ve graphis (=resim, desen, eskiz) ile bağlantılıydı. Eski Yunancada grápho (=çizmek, kaydetmek), graphikós (=yazı veya resimle ilgili) ve grephē (=yazma veya çizme sanatı) kelimeleri telaffuz ediliyordu. Latince geōgraphia, Yunanca, İtalyanca, İspanyolca, Katalanca geografia, Almanca Geographie, Rusça ve Bulgarca geografiya, Romence geografie, İsveççe ve Norveççe geografi.