Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Çöl

17 Nisan 2022

     Kumluk, ıssız ve geniş arazi, sahra. Aynı karşılıktaki Moğolca çöl sözcüğünden Türkçeye geçtiği söylenmekle birlikte Türkçeden de Moğolcaya geçmiş olabilir. Kürtçede ‘çöl’ karşılığında çol denilmektedir. Türkmence, Azerice, Özbekçe, Uygurca ve Kırgızca çöl, Kazakça şöl, Tatarca çül ve Başkırtça sül deniliyor.