Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Çomak

19 Ocak 2023

     Ucu topuzlu sopa. Orta Çağ Türkçesindeki çomak (=asa) sözünden. XIV. yüzyıl sonrası kaynaklarda da çomak sözü kullanılmıştır. Farsça çomaḳ (=ucu topuzlu değnek) sözünden Türkçeye geçmiş olabilir. Bu söz Kürtçe ço (=sopa, değnek) sözcüğüyle bağlantılıdır. Moğolca çoki (=vurmak, çakmak, dövmek) ve Orta Çağ Türkçesindeki çaḳ (=vurmak) sözcükleriyle münasebeti araştırılabilir. Azerice çomag, Uygurca çomak. Urduca çomaḳ ‘sopa, değnek’ karşılığındadır. Arnavutça çomak, Bulgarca çomák, Sırpça čómaga, Romence ciomag sözcükleri de aynı karşılıkta ifade ediliyor.