Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

 

 

 

 

 

 

 

 

Çomar

25 Nisan 2020

     İri bir tür köpek. Genellikle sürüleri korumakta kullanılır. O nedenle çoban köpeği de denilmektedir. Çom kök sözcüğü Türkçede ‘tıknaz, toplu; derli toplu, iri kıyım’ karşılığında ifade edilmiştir. Bu açıdan, Kırgızlar aynı karşılıkta çımır sözünü kullanıyorlar. Kırgızcada çon veya çom (=iri) sözü de bilinmektedir. Sivas’ın Yıldızeli ilçesinde ‘iri lokma’ya çomar denilmektedir. Kars ve Iğdır dolaylarında ‘ucu topuzlu sopa’ çombah adıyla ifade ediliyor. Tekirdağ’ın Saray ilçesinde ‘öbek öbek’ yerine çomçom sözü telaffuz ediliyor. Niğde’nin Bor ilçesinde ‘ağaç gövdesindeki yumru’ çom, Hatay’ın Yayladağı ilçesinde  çon veya çomruk olarak bilinmektedir. Demek ki, çom kök sözcüğü ‘toplu, şişman, dolgun, iri, tıknaz’ gibi karşılıklarda dile getirilmiş. Muğla’nın Milas, Nevşehir’in Avanos ve Aydın’ın Bozdoğan dolaylarında ‘bodur, kısa boylu, bacaksız’ karşılığında çomar sözü telaffuz edilmektedir.

   Çomar sözünün Moğolcadan Türkçeye geçtiği yönündeki belirlemeler muğlak görünmektedir. Türkçedeki çömelmek sözü Türkmencede çommalmak, Azericede çömelmek diye biliniyor. Türkçedeki çömelmek sözü, Konya’nın Bozkır ilçesinde kullanılan çomarmak (=dertop olmak) sözüyle de bağlantılı olsa gerektir. Şemseddin Sami, sözlüğünde çomar sözünün aslının çokmar olduğunu iddia ederek, çomar’ın “iri başlı çoban köpeği” olduğunu açıklamış. Çomar denilen çoban köpekleri zaman zaman sürünün önünde çömelerek onların ilerlemesini durdurmaktadır.