Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Çomar

4 Ağustos 2021

     İri başlı çoban köpeği. Anadolu’da “boynuzsuz koyun; bodur, bacaksız ve kısa boylu, kuyruğu kısa ve sonradan kesilmiş at, eşek veya katır” karşılığında da kullanılıyor. Moğolcada ‘kocabaşlı köpek’ karşılığıyla kullanılan çokmar sözünden kalmış olabilir. Bunun Moğolca çoki (=ezmek, dövmek, bozmak, vurmak) fiiliyle bağlantılı olduğu da öne sürülüyor. Moğolcada ‘iri başlı köpek’ karşılığında çomar sözüyle karşılaşmadım. Bu konuda öne sürülenler spekülatif bilgilerdir. Oysa çomar sözündeki çom kökü Moğolca tom (=iri, büyük) sözcüğüyle ilişkili görünmektedir. Bu takdirde tomar şeklinden dönüşmüş olabilir. Türkçenin eski metinlerinde çom kökü ‘dolgun ve toplu olan şeyler’i dile getirmiştir. Yine de bu kelimesinin etimolojisi sarih bir temele dayanmamaktadır.