Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

 

 

 

 

 

 

 

 

Çömez

14 Şubat 2020

     Arkadaş, yardımcı, yoldaş, ortak vb. Osmanlı döneminde medreselerde müderristen ders alan ve ona hizmet eden öğrenci. Bir ustanın yanında kendini yetiştiren kimse. Ne Kaşgarlı Mahmud ne de diğer eski kaynaklar çömez kelimesinden söz etmemişlerdir. Türkçeye yakın dillerde de kullanılmamaktadır. Bu nedenle, çömez sözünün Türkçe çömelmek ile ilişkili görülmesine katılmıyorum. Çömez sözünün Latince comes (=arkadaş, yoldaş, refik, ortak; maiyetinde bulunan) sözünden kaynaklandığını sanıyorum. Eski Yunanca komistir (=refakatçi, yol arkadaşı) kelimesiyle de bağlantılı olduğu kanısındayım.