Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Conta

19 Ocak 2023

     İki parça arasını sıkıştıran çeşitli maddelerden yapılma parça. İtalyanca giunto (=bağlantı) veya giunta (=birlikte, birleşik) sözünden. Bu söz İtalyanca giungere (=varmak, ulaşmak, gelmek) yüklemiyle bağlantılıdır. İngilizce ve Fransızca joint (=eklem; düğüm) sözleriyle ilişkilidir. Latince iuncta (=eklem, birleşim) sözüne dayanmaktadır. Latince iungere (=birleştirmek, raptetmek) yükleminden kaynaklanmıştır. Latince aynı kökten iūnctūr (=eklem, birleşim), iūnctus (=bağlı, ilişik) ve iūnctiōnis (=bağlantı, birlik, birleştirme) sözleri de biliniyor. Bkz. Cunta.