Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Çorak

21 Ağustos 2019

     Bitki yetişmeyen ya da çok az yetişen verimsiz topraklar. Farsça ve Kürtçe şor (tuzlu) sözcüğüne dayanılarak çorak sözcüğü Pehlevice, Partça gibi Orta İran Dillerinde şorek, şurek, şorak şekilleriyle ifade ediliyordu. Bir kısım Asya Dillerine de geçerek; Kırgızca şor, Özbekçe şor tupràk, Türkmence şor/şorluk, Uygurca şor/şortan, Kazakça sor/sortan/soran, Azerice şoran şeklinde dile getirilmek tedir. Orta Farsça şorag (tuz bataklığı) sözcüğü Türkçede çorak şeklini almıştır. Ermenice çor (=kuru, susuzluktan ürün vermeyen toprak) sözü de aynı açıdan ifade edilmiştir. Ermenicede aynı karşılıkta çorak sözü de kullanılıyor.

     Buna karşın, Kürtçe ve Ermenicede telaffuz edilen çor (=hastalık) sözcüğü Anadolu’daki Oğuz boylarınca da kullanılmaktadır. Bu açıdan ‘hastalıklı’ toprak karşılığında da çorak denilmiş olması akla gelebilir. Oysa, ‘tuzlu, verimsiz topraklar’ karşılığında çorak sözcüğünün kullanılmış olması baskın bir görüş olarak belirmektedir. Çünkü, bu sözcüğün yayıldığı yakın coğrafyalarda tuzlu toprak diye de belirtilmesi bu yöndeki bağlantıya destek oluşturmaktadır.