Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

 

 

 

 

 

 

 

 

Çörek

27 Eylül 2020

     Az yağlı, genellikle şekersiz ve gevrek bir hamur işi. Ermenice çor (=kuru, gevrek) sözüne istinaden çorag (=gevrek hale getirilmiş, gevretilmiş) kelimesinden dönüştürülmüştür. Çörek sözünü Pehlevice sōr (=tuzlu) sözünden türetilen Pehlevice sōrag (=tuzla) kelimesine bağlayamayız. Orta Çağda Kaşgarlı Mahmud “çörek (=çörek)” kelimesine de yer vermiştir. Ermenice çorag, Kürtçede çorek diye biliniyor. Türkçede ise çörek şekliyle yer etmiştir. Rusçada çurek, Başkırtçada süräk, Kırgızcada çörök şekilleri görülüyor. Rusçada çöreğe pónčik de deniliyor. Bununla birlikte, Türkçeye yakın dillerde çörek karşılığında yaygın olarak külşe, külçä ve kölçä sözleri kullanılmaktadır. Farsçada yer eden çūrak (=bir çeşit ekmek) kelimesi Ermenice çorag sözünden intikal etmiş olabilir. Türkçe üzerinden Bir kısım Balkan Dillerine de geçtiği görülmektedir. Azeriler ve Türkmenler ‘ekmek’ karşılığında çörek kelimesini kullanıyorlar.