Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Çulluk

5 Şubat 2023

     Uzun gagalı, kısa bacaklı ve eti için avlanan bir tür göçmen su kuşu, bekas. Orta Çağ Türkçesindeki çulık (=çulluk; üveyik büyüklüğünde alacalı bir su kuşu) sözünden. Aynı çağdaki Türkçe çulk (=cılk) ve Kürtçe culık (=kısacık, ufak tefek; zayıf, sıska) sözcükleriyle ilişkisi belirsizdir.