Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Cülus

31 Mart 2024

     Hükümdarlık tahtına çıkma, tahta oturma. Arapça culūs (=oturma) sözcüğünden. Padişahın tahta çıktıktan sonra dağıttığı bahşişe cülūsiye denilmiştir. Arapça culūsiyye sözcüğünden alıntıdır. Şairlerin tahta çıkan padişah için yazdıkları şiir de cülūsiye adıyla anılmıştır. Osmanlı padişahlarının tahta çıktıktan sonra yeniçerilere dağıttıkları bahşiş cülūs bahşişi olarak ifade edilmiştir.