Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Cumba

13 Mayıs 2021

     Bir binada duvar hizasından dışarıya doğru çıkıntılı şekilde yapılan altı boş üstü kapalı çıkma, balkon. Farsça gunbed (=kubbe) sözü Arapçada cunbed olarak telaffuz edilmiş. Cumba sözü de buradan geliyor. Batı Dillerine Doğu Dillerinden geçiş yapmış. Arapçadaki cunbude (=kubbe, kümbet) şekli de Farsçadan alınmadır. Arapça cunbuz (>cünbüz: ‘kubbe, kümbet, kemer’) kelimesinin kökü Eski Farsça, Akadca ve Sumerceye dek varmaktadır. Cumba kelimesinin etimolojik kökeni için bkz. Kubbe.