Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Cumhuriyet

1 Ocak 2024

     Egemenliğin soydan gelen aile veya ailelerce değil halkın seçtiği temsilciler aracılığıyla uygulandığı siyasal yönetim sistemi. Orta Çağ Arapçasındaki el-cemhūr (=çevresine göre yüksek kum yığını) sözcüğünden kaynaklanmıştır. Bu sözcük aynı zamanda ‘ulu’ veya ‘soylu’ olan kadına da denilmiştir. Zamanla Arapçada cumhūr biçimiyle ‘topluluk, çoğunluk, insan kalabalığı’ karşılığında kullanılmıştır. Cumhūr sözcüğünün çoğul şekli cemāhir’dir. Cumhūr sözcüğüne Arapçada mastar eki olan -iyyet eklenerek cumhūriyet sözcüğü türetilmiştir.