Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

 

 

 

 

 

 

 

 

Cüneyt

8 Haziran 2021

     Küçük asker, askercik. Arapça cund (=asker) kelimesinin küçültülmüş şekli cuneyd (=askercik) şeklindedir. Arapça cund köküyle ilişkili olarak cundî (=askeri sınıfa mensup, askerî; iyi binici, süvari) kelimesi telaffuz edilmiştir. Arapça cuneyd (=askercik) kelimesinden kaynaklanan Türkçedeki cüneyt kelimesi erkek şahıs adlarındandır. Orta Çağda da Cüneyd adlı kimseler bulunuyordu: Ünlü tasavvufçu Cüneyd-i Bağdadî (IX. yüzyıl) ve Cüneyd-i Safevî (XV. yüzyıl).