Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Cüneyt

8 Haziran 2021

     Küçük asker, askercik. Arapça cund (=asker) kelimesinin küçültülmüş şekli cuneyd (=askercik) şeklindedir. Arapça cund köküyle ilişkili olarak cundî (=askeri sınıfa mensup, askerî; iyi binici, süvari) kelimesi telaffuz edilmiştir. Arapça cuneyd (=askercik) kelimesinden kaynaklanan Türkçedeki cüneyt kelimesi erkek şahıs adlarındandır. Orta Çağda da Cüneyd adlı kimseler bulunuyordu: Ünlü tasavvufçu Cüneyd-i Bağdadî (IX. yüzyıl) ve Cüneyd-i Safevî (XV. yüzyıl).