Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Çünkü

15 Haziran 2020

     Bu bakımdan, bundan dolayı, o nedenle. Farsça çūn (=nasıl) sözüyle ilişkili olarak aynı dilde çū, çūnan, çūnin ve çūnki sözcükleri mevcuttur. Pehlevice çigūn (=nasıl?), Avestaca çi ve gaona sözcüklerinden oluşan çi-gaona’dan kaynaklanmıştır. Aynı kökenden gelerek Çağdaş Farsçada çigune, Farsça çi(h): ‘Ne?’, ‘Nasıl?’, çira: ‘Neden?’ Altı çizili son iki sözcük Kürtçede de kullanılmaktadır. Eski Farsça çiyakaram, çiy; Avesta çis, çit; Eski Aryen Dillerde çit, Afganca ca: ‘Ne?’ Aynı karşılıkta Alanca/Ossetçe çi, ci sözcükleri de ‘Ne?’ karşılığında telaffuz edilmektedir. Farsçadaki çūnki sözü öyle anlaşılıyor ki, Türkçede çünkü şekliyle resmileştirilmiştir. Ayrıca, Türkçedeki için  sözü de Farsça çūn kelimesinin önüne sesli getirmenin sonucu olduğu anlaşılmaktadır.