Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Dağarcık

8 Aralık 2023

     Meşin torba; bellek; bir sanatçının ya da müzik topluluğunun hazırladığı parçalar, repertuvar. Orta Çağ Türkçesindeki tagar (=çuval, dağarcık, içesine buğday ve başka şeyler konan nesne, harar) sözcüğüyle bağlantılıdır. Yeni Türkçede dağar şekli yaygındır. Bu sözcük küçültme eki olan -cık son ekini almıştır. Bir XIV. yüzyıl sözlüğünde dağarcık şekli görülmektedir. Bu sözcük Pehlevice takar (=küp) sözcüğüyle aynı köktendir. Farsçada tagar (=deri torba) şeklini almıştır.  Ermenice dagar (=küp), Pehlevice ve Partça takar (=küp) sözcüğüne dayanmaktadır. Ermenice tagar (=vazo) sözcüğü de aynı köktendir. Arapça tağār (=kap, dağarcık) sözcüğü de yukarıdaki siyah puntolu sözcüklerle bağlantılıdır. Sırpçaya da intikal ederek dágara (=tahta veya toprak kap) şekliyle kullanılmıştır. Yunanca tagári ‘bir çeşit seyahat çantası’dır. Arnavutça tagar (=kömür kabı) ve Makedonca tagar (=bir tür mangal) sözcükleri biliniyor. Ermenek dolaylarında tağarcık (=keçi derisinden torba) şekli kullanılıyor.