Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Dāhi

23 Mayıs 2021

   Olağanüstü yetenek ve yaratıcı güç sahibi kimse. Arapça dāhî (=deha sahibi kimse, son derece zeki ve akıllı kimse) sözünden. Arapça dāhî sözünün çoğulu duhāt’tır. Arapça dāhî kelimesine Farsça -ane eki getirilerek dahi(y)ane sözü türetilmiştir; ‘dahice’, ‘dahiye yaraşır şekilde’ demektir. Arapça deha (=son derece zeki) sözü de aynı kökten türetilmiştir. Arapça dehāet ‘dāhîlik’ olarak biliniyor. Yakın Çağda İngiliz filozofları John Stuart Mill ve Bertrand Russell; Antik Çağda Yunan filozofu Aristoteles birer dahi idiler.