Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Dâhi

23 Mayıs 2021

   Olağanüstü yetenek ve yaratıcı güç sahibi kimse. Arapça dāhî (=deha sahibi kimse, son derece zeki ve akıllı kimse) sözcüğünden. Bu sözcük aynı dildeki dehā’ (=üstün zekâ) sözcüğüyle bağlantılıdır. Arapça dāhî sözcüğünün çoğulu duhāt’tır. Arapça dāhî kelimesine Farsçada ismi zarf yapan -āne eki getirilerek dāhî(y)āne sözü türetilmiştir; bu söz ‘dahice’, ‘dahiye yaraşır şekilde’ demektir. Arapça dehā’ (=son derece zeki) sözcüğü de aynı kökten türetilmiştir. Arapça dehāet ‘dāhîlik’ olarak biliniyor. Yakın Çağda İngiliz filozofları John Stuart Mill ve Bertrand Russell; Antik Çağda Yunan filozofu Aristoteles birer dahi idiler.