Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Daire

19 Mayıs 2021

    Konut olarak yapılan binaların bölümlerinden her biri; devletin işlerini çeviren kuruluşlar ve bu kuruluşlara ait binalar; bir çemberin içinde kalan düzlem parçası; soyut ve manevi kavramların sınırları: usūl-ü dāire. Bu son söz ‘usul ve ādet neyi gerektiriyorsa o tarzda’ demektir. Arapça dā’ire sözünden. Arapça dā’ire aynı dildeki devr (=dönme, dolaşma, bir şeyin etrafını dolaşma; aktarma) sözcüğünden türetilmiştir. Arapça dāir (=devreden, dönen; ilgili, ait) sözcüğüne istinat etmektedir. Arapça dāir (=ait, ilgili) sözcüğü de devr’den türetilmiştir. Resmi daireler ve apartman daireleri Arapça dāir sözcüğüyle ilişkilidir. Bir resmi kuruma veya bir apartmana ait bölümler olması nedeniyle bu adla anılmıştır. Arapça dāiren (=dönerek) ve dāirevî (=değirmi) gibi sözler de kullanılıyor.