Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

 

 

 

 

 

 

 

 

Dakika

1 Nisan 2021

     Bir saatlik zamanın altmışta biri; an, lahza, zaman; 360 derecelik dairenin bir derecesinin altmışta biri. Arapça daḳiḳa(h) sözünden geliyor. Bu kelime Arapça daḳiḳ (=ufalanmış, toz haline getirilmiş) sözüne dayanıyor. Arapça daḳiḳ ise aynı dilde daḳḳ (=bir şeyi bölüp parçalamak)  ile ilişkilidir. Arapça daḳiḳa(h), Süryanice daḳiḳah, Farsça daḳiḳeh, Kürtçe deḳiḳe veya deḳḳe olarak ifade ediliyor. Arapçadan gelen dikkat sözünün de etimolojik açıdan aynı kökten kaynaklanmış olduğu belirlenmektedir. Türkçede daḳiḳa veya daḳḳa sözü resmi olarak dakika diye telaffuz edilmektedir.