Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

 

 

 

 

 

 

 

 

Dalalet

19 Mayıs 2021

     Doğru yoldan ayrılma, sapkınlık, yoldan çıkma, sapıtma. Arapça ḍalālet (=doğru yoldan sapma) sözünden. Arapça ḍalālet, Arap alfabesinin onuncu harfi olan dal (ﺩ) harfiyle ilişkilidir. İki büklüm şekildeki bir harftir. Bu nedenle, Arapçada dal sözcüğü ‘kanbur, iki kat olmuş’ karşılığıyla da bilinmektedir. Eğrilik ifade ettiğinden ḍalālet kelimesinin kökü olan dal ile bağlantılıdır. Doğru olmama, eğri olma, mecazen sapıtma, sapkınlık diye algılanmıştır.