Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Dalaş

16 Aralık 2023

     Ağız kavgası, gürültüyle bağırıp çağırma. Orta Çağ Türkçesindeki taladı (=dalaştı) sözcüğüyle bağlantılıdır. Kırgızca talaşū, Kazakça talasuv, Tatarca talaşu, Uygurca talaşmak, Özbekçe täläşmàk, Azerice dalaşmag sözcükleri aynı köktendir. Anadolu’nun bir kısım yörelerinde dalaş sözcüğü ‘ağız kavgası’ karşılığının yanı sıra ‘kedi, köpek gibi hayvanların boğuşması’ olarak algılanmıştır.