Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

 

 

 

 

 

 

 

 

Dam

15 Nisan 2020

     Ev, mesken, konut. Köy evi. Toprak damlı mesken. Argoda ‘tutukevi’ni ifade etmektedir. Azerice dam ve Özbekçe tam diye bilinmektedir. Kazaklar mesken karşılığında şatır ve töbe sözlerinin yanı sıra tam sözünü de kullanmaktadırlar. Türkçedeki dam sözü Zendce dam (=ev, mesken) sözünden kaynaklanmaktadır. Sanskritçe dāmah (=ev, mesken), Omiros’ta dōmos (=ev, bina), Eski Slavca domu (=ev, mesken), Likçe tama (=ev, bina), Trakça dama (=yerleşim yeri, konut), Lidce tam (=inşa etmek), İrlandaca damh (=ev, mesken), Eski Yunanca damazo (=evlenmek) ve damar (=evli kadın), Anglo-Sakson Dillerde team (=bina, ev, konut), Ermenice tun (=ev) ve Hint-Avrupa Dilleri genelinde dam (=ev, mesken) sözü bulunmaktadır. Sonraları Almanca Dom (=büyük mabet), Moğolca tama (=duvar), Rusça dóm (=ev), Fransızca dôme (=kubbe) ve domicile (=ev, mesken) sözleri kullanılmıştır.