Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Damen

1 Mayıs 2023

     Etek; uç, kenar. Farsça dāmen (=etek) sözcüğünden alıntıdır. Dāmen-būs (=etek öpen), dāmen-derāz (=eteği uzun; mecazen ahmak), dāmen-gir (=etek tutan), dāmen-ālūde (=eteği bulaşmış; mecazen iffetsiz) ve dāmen-keş (=eteğini çeken; mecazen bir işten elini eteğini çeken veya bir şeye karışmayan) sözleri kullanılmıştır.