Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Damga

25 Kasım 2021

     Mühür, baskı, yakarak işaret bırakmak. Kaşgarlı’nın sözlüğünde tamga şekliyle yazılmıştır. Yakarak işaret bırakmaya damga denilmiş olması mümkündür. Bu açıdan Orta Çağda Türkçede tamdur (=yaktırmak), tamdu/tamduk (=alevli ateş) sözleriyle ilişkili olabilir. Sumerce samag (=damga) sözüyle ilişkisi belirsizdir. Sumerce dam-ga (=ağaç halka) sözüyle bağlantısından da emin değilim. Kürtçe damga, Azerice damğa, Tatarca, Uygurca, Kırgızca ve Başkırtça tamğa, Özbekçe tämğa, Kazakça tanğba, Rusça tamga. Moğolca tamga ve tamagan sözleri de ‘damga’ karşılığındadır. Moğolca tamgala ‘damgalamak, dağlamak, mühürlemek’ karşılığındadır.