Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Dana

13 Mart 2022

     İneğin bir veya iki yaşına kadarki sütten kesilmiş yavrusu. Sanskritçe dhénā (=sağılan inek) sözcüğünden Türkçeye yakın dillere geçmiştir. Hint-Avrupa Dillerinde ‘buzağılamış inek’ karşılığında dheinā  adıyla karşılaşılmıştır. Kıpçakça, Uygurca, Tatarca, Özbekçe, Kazakça, Kırgızca ve Başkırtça tana, Azerice dana. Macarca tinó ‘ineğin erkek yavrusu’ karşılığındadır.