Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Danış

24 Ocak 2023

     Belli bir konuda birkaç kişinin görüş alış verişi. Kaşgarlı’nın sözlüğündeki tanuş (=danışmak; işaretlemek) sözüne dayanmaktadır. Bu söz aynı sözlükte tanu şekliyle de biliniyor. Farsça dāniş (=biliş, bilgi) sözüyle etimolojik ilişkisi olabilir.