Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

 

 

 

 

 

 

 

 

Danışman

31 Ocak 2021

     Bilgisinden ve fikirlerinden yararlanılan kimse, müşavir. Farsça dāneştèn (=bilmek, haberdar olmak, anlamak, muktedir olmak, yapabilmek) sözüyle ilişkili olarak aynı dilde kullanılan dānişmend (=bilgi ve ilim sahibi) kelimesinden geliyor. Farsça dāneş veya dāniş sözü Türkçede danış biçimini almış. Orta İran Dillerinden beri dān sözcüğü ‘bilgi, ilim’ karşılığındadır ve Kürtçede zan şekliyle ifade edilmektedir. Arapça zann (=sanmak) ve Kürtçe zan (=bilmek), Sumercedeki zu (=bilmek, tanımak) sözcüğüyle ortak kökene dayanmaktadır. Türkçede türetilen sanmak sözü Arapça zann (=sanmak) sözcüğünden türetilmiştir.  Farsça dānişperver (=bilgi ve ilim sever) sözü Yunancanın philosophia (=bilgi/bilgelik sevgisi) kelimesiyle aynı içeriğe haizdir. Üniversiteye Farsçada dānişgāh (=bilgi yeri) deniliyor.