Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

 

 

 

 

 

 

 

 

Danıştay

24 Mart 2021

     İdari uyuşmazlıklarla ilgili davaların görüldüğü üst mahkeme. Yüksek İdare Mahkemesi. Bölge İdare Mahkemelerince verilen kararları bir üst mahkeme olarak Danıştay inceleyip karara varır. Osmanlının son döneminde kurulmuş olan Şura-yı Devlet’in devamıdır. Modern Farsça dāneştèn (=bilmek, anlamak, kavramak, muktedir olmak) sözüyle bağlantılı olarak Farsça dāneş (=bilgi, ilim, irfan, anlayış) sözcüğü Danıştay kelimesinde ön ek olmuştur. Bu kelimedeki –tay son eki Moğolcada birlikteliği ifade eden bir son ektir. Ayrıntılar için bkz. Yargıtay.