Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Dardağan

25 Ağustos 2020

     Sert çekirdekli, küçük koyu kahverengi yemişleri olan bir ağaç türü. Kürtçe tayü, Kazakça taydagan, Azerice dağdağan, Özbekçe toşdaraḥt diye biliniyor. Yenilmesi oldukça sıkıntılı olmasına rağmen Arapça dağdağa (= sıkıntı, gürültü, ızdırap) sözüyle ilişkili olduğunu sanmıyorum. Araplar bu yabani meyveye gingirez demektedirler. Dardağan kelimesinin Orta Çağ Türkçesindeki tar (=dağıtmak, yaymak; ayırmak) sözcüğüyle bağlantılı olduğu görüşündeyim. Aynı Çağda tağan (=dağınık) sözüne dayanılarak tar-tağan (=darma dağınık) sözünden dönüştüğünü sanıyorum. Hakkari yöresinde çitlembik kahvesine dağdağan deniliyor.