Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Darı

3 Haziran 2024

     Buğdaygillerden kuraklığa dayanıklı ve tohumları buğday yerine besin olarak kullanılan bir bitki. Orta Çağ Türkçesindeki tarığ (=ekin, bitki; arpa, buğday; tane, tohum; zahire) sözcüğünden kaynaklanmıştır. Aynı çağdaki Türkçede tarı (=ekin ekmek) sözcüğüyle bağlantılıdır. Azerice ve Türkmence darı, Kazakça, Tatarca ve Başkırtça tarı, Özbekçe tarıķ, Kırgızca tarū, Uygurca teriķ. Aynı sözcük Kıpçakçada darı, tarı, ṭarı veya tarıġ biçimleriyle ifade edilmiştir. Kürtçede ‘darı’ karşılığında garıs sözcüğü kullanılmaktadır. Bu sözcüğün Sumerce ar-za (=darı) sözcüğünden kaynaklandığı anlaşılmaktadır. Aynı sözcük Akadcada ars olarak geçmektedir.