Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

 

 

 

 

 

 

 

 

Davut

8 Eylül 2019

     Davut, Kur’an’da adından 17 kez söz edilen İsrail oğullarının önderlerinden bir şahsiyettir. İbranice David/Dawid (=sevimli, sevgili) adından kalmadır. Davut, Kudüs kentinin kurucusu ve Hz. Süleyman’ın babasıdır. Hz. İsa’dan bin yıl önce yaşadığı nakledilmektedir. Talut, David’i kıskandığından David bir mağaraya sığınıyor ve örümcek mağaranın ağzını örüyor. Aynı anlatımlar Hz. Muhammed ile ilgili de rivayet edilmektedir. Sonraki anlatımlar öncekilerin bir devamı olabilir. Davud’a Zebur’un gönderildiği de Kur’an’da yazılıdır. Çocukluk ve gençlik yılları çobanlıkla geçen David’in sesinin etkileyiciliğinden söz edilmektedir. Zebur’u ahenkli bir şekilde terennüm ettiği aktarılmaktadır. Müzikteki Davudi ses deyimi Hz. David’den kaynaklanmaktadır. Farklı dillerde David, Davud, Daud, Dawood, Daudo ve Dauda şekilleriyle yer almıştır.