Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

 

 

 

 

 

 

 

 

Dayı

5 Kasım 2021

     Annenin erkek kardeşi. Farsça dāye (=dadı, sütnine) sözüyle bağlantılı olması olasıdır. Kürtçe dayê (=anne) kelimesi de aynı köktendir. Dayê ve dayı arasındaki bağlantı göz ardı edilemez. Bununla birlikte, bir kısım Türk boylarında anne tarafından akrabalığı belirten tay sözcüğüyle de bir münasebet arayanlar vardır. Türkmence, Azerice ve Kazakça dayı, Uygurca tağa, Kırgızca tağa veya tayake Özbekçe tàğa, Tatarca ve Başkırtça ağa sözleri ‘dayı’ karşılığındadır.