Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Dayı

5 Kasım 2021

  Annenin erkek kardeşi. Orta Çağ Türkçesindeki taġay sözcüğünden dönüşen taġayı sözünden gelmektedir. Kaşgarlı’nın sözlüğünde tagay (=dayı) şekliyle yer ediyor. Uygurca ve Kırgızca tağa, Özbekçe tàğa, Kazakça, Azerice ve Türkmence dayı, Başkırtça ve Tatarca ağa sözcükleri ‘dayı’ karşılığındadır. Farsça dāye (=dadı, sütnine) ve Kürtçe dayê (=anne) sözcükleriyle etimolojik bir ilişki belirsizdir.