Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Daz

24 Kasım 2022

     Çıplak, saçı dökülmüş. Orta Çağda Türkçede taz (=saçı dökük; bitkisiz, çorak) sözcüğü kullanılmıştır. Kazakça, Kırgızca, Uygurca, Başkırtça ve Tatarca taz sözcüğü ‘saçı dökük’ karşılığındadır. Kürtçe ṭazi (=çıplak) sözcüğü de Türkçe taz ile bağlantılıdır. Bununla birlikte İrani halklarda kullanılan taz/tazi (=çıplak) sözü dikkati çekmektedir. En evvel bu sözün nerede kullanıldığı belirsizdir.