Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Debbağ

8 Aralık 2022

     Deri terbiye eden kimse, sepici, tabak. Arapça debbāġ sözünden. Arapça dbġ köküne istinaden dibaġat (=sepicilik, hayvan derilerini terbiye etme zanaati) kelimesiyle bağlantılıdır. Aynı söz Arapçada debaġat şekliyle de biliniyor. Arapça debbāġ sözcüğüne Farsça  ḫāne sözcüğünün eklenmesiyle debbāġḫāne (=deri sepilenen yer, tabakhane) sözü türetilmiştir.