Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

 

 

 

 

 

 

 

 

Debdebe

13 Kasım 2020

     İleri derecede gösteriş, ihtişam, haşmet; gürültü patırtı, tantana. Arapça debdâb (=davul), Farsça debdâb (=azamet, şöhret) sözleriyle bağlantılı olarak Farsça debdebe (=haşmet, ululuk, aşırı gösteriş) sözü Kürtçede de debdebe (=aşırı gösteriş, ihtişam) şekliyle kullanılmıştır. Her iki dilden biri aracılığıyla Türkçeye de debdebe biçimiyle intikal etmiştir. Debdebe kelimesinde ‘vurma, çarpma, değme’ karşılığındaki deb doğal sesi belirmiştir.  Bu ses bazen def veya tef şekliyle dile getirilmiş. Arapçada da debdebe sözü aynı karşılıkta yer etmiştir.