Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Değirmen

7 Ağustos 2021

     Tanelerin öğütüldüğü yer veya kahve, tuz gibi şeyleri öğüten cihaz. Kaşgarlı’nın sözlüğünde tegirmen (=değirmen, değirmen taşı) şekliyle aktarılıyor. Önceleri Türkçede tegür (=dokundurmak, değirmek) ve tegre (=daire, değre, çevre, etraf) sözcükleri kullanılıyordu. Tegir sözüne -men eki getirilerek oluşturulan tegirmen sözü zamanla Türkçede t/d dönüşümünün sonucu olarak değirmen biçiminde telaffuz edilmiştir. Orta Çağda Türkçede tegirme (=değirmen taşı) şekli de biliniyordu. Tegirmen sözünün teg kök sözcüğü ‘değmek, dokunmak’ karşılığında kullanılıyordu. Bir zamanlar Türkçede tegirmi (=çevirerek, döndürerek) ve tegirmileyü (=çevirerek) sözleri ifade edilmiştir. Kırgızca tegirmen, Özbekçe tegirman, Tatarca tigirmen, Türkmence değirmen, Kazakça diyirmen, Başkırtça dirmen, Azerice deyirman ve Uygurca tügmen.