Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

 

 

 

 

 

 

 

 

Değirmen

7 Ağustos 2021

     Tanelerin öğütüldüğü yer veya kahve, tuz gibi şeyleri öğüten cihaz.  Kaşgarlı’nın sözlüğünde tegirmen (=değirmen, değirmen taşı) şekliyle aktarılıyor. Önceleri Türkçede tegür (=dokundurmak, değirmek) ve tegre (=daire, değre, çevre, etraf) kelimeleri kullanılıyordu. Tegir sözüne -men eki getirilerek oluşturulan tegirmen sözü zamanla Türkçede t/d dönüşümünün sonucu olarak değirmen biçiminde telaffuz edilmiştir. Orta Çağda Türkçede tegirme (=değirmen taşı) sözü de biliniyordu. Tegirmen kelimesinin teg kök sözcüğü ‘değmek, dokunmak’ karşılığında kullanılıyordu. Bir zamanlar Türkçede tegirmi (=çevirerek, döndürerek) ve tegirmileyü (=çevirerek) sözleri ifade edilmişti. Kırgızca tegirmenÖzbekçe tegirman, Tatarca tigirmen, Türkmence değirmen, Kazakça diyirmen, Başkırtça dirmen, Azerice deyirman ve Uygurca tügmen şekliyle dile getirilmektedir.